THÔNG TIN LIÊN HỆ

1 Xóm Núi, Đường Đệ, Vĩnh Hòa, Nha Trang

Hotline: 098 933 99 59

Email : CuuNuongNhaTrang@gmail.com

Facebook : fb.com/CuuNuongNT

Website: CuuNuongNhaTrang.com

ĐẶT BÀN TRƯỚC